Jaak Väärsi Hobileht

Mõned pildid oma kalaleidja ekraanilt:

Valged täpid on kalad

Savijõe

 

Madalas, 2 m sügavuses vees valged täpid ümberringi on väikesed ahvenad ja särjed peamiselt. Keskosas on näha ka mõnest kalast põhjale tekkiv helilaine varju must täpikene.

Suuremad kalad põhja ligidal jätavad suurema “varju” laigu. Piltlikult öeldes andur on nagu päike, mis kiirgab valguse asemel helilaineid ja jätab ka varje.

 

 

Sügisel vee jahenedes tekib kalade ränne, sellest rida pilte:

Emajõe suue vee jahenedes

Sügisränne

Tohutu peenkala parv

Tohutu peenkala parv

Kalli jõe suue

Kalli suudmes ränne

Pilt aerupaadiga sõitmisest, kus aerud läbivad SI kitsast kiirtevihku, lisaks ka haug :Aerud, parv ja haug

Kui pikliku kerega  (haug, koha, jne.) kala on küljega anduri suunas, on kerekuju ära tuntav erinevalt näiteks latikast. Kalad on väljaspool 2D koonust, seal neid näha pole.

 

 

 

 

Esimene pilt ankrus paadi alusest. Kuna aktiivsed toituvad ahvenad ujuvad edasi-tagasi ringi, siis seekord on neid sattunud ka imeõhukesest Downscan helilainete kihist läbi ujuma. Näete ka, et seistes SI põhja pilt sisuliselt hägustub ära, liikuvad asjad on näha. Ahvenad sõid tinti, otsa jäänud kaladel kukkus tihti tint suust välja. Sellise maiustuse tõttu nad meie sikusid/silikoone ja ka ussi ampsasid vähem, aga piisavalt. Teine pilt on aeglase liikumise pealt saadud.

Ankrus paadi all ahvenad toitumas

Ahvenad tinti söömas

 

 

 

 

 

 

Mõned pildid varedest, seisva paadi liikuma minemise mõjust, sageduse muutmisest jne:

Vare Peipsil

Vare korraga kolmel tehnoloogial

Kivihunnik meeldib kaladele

Kalale meeldib kivihunnik

Vare

Paat kõigub lainetel, sellest lained

Seisust käigule üleminek

Seismise mõju

Üleminek 450 khz-lt 800 khz-le

800 khz terav pilt on väiksema katvusega

Sile lage põhi

Sile liivapõhi