Jaak Väärsi Hobileht

Küsiti, et kas Structurescan/SI tehnoloogiaga saab kala liiki määrata. Ühel lisatud pildil on näha et kala on nagu pikk pulk: see on siis kas kerekuju järgi haug või koha, selles järves koha ega ka tõugjat pole, järelikult haug. Et pikliku kujuga kala ka selliselt ekraanil näha, peaks kala olema ligikaudu paralleelselt anduri teljega. Kui kala ujuks otse anduri poole, siis ujupõis ja luustik annaks ikkagi ümariku pildi.